Regulamin

To nie jest typowy sklep internetowy jakiego się tu spodziewasz.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu i strony internetowej www.pozytywdesing.pl jest: Pozytyw Design Łukasz Marchewka, ul. Górnicza 32 23-460 Józefów, NIP: 9182067976, wpisany do CEIDG, dalej zwany Sprzedawcą.
 2. Pozytyw Design prowadzi stacjonarną i wysyłkową sprzedaż mebli i przedmiotów do dekoracji wnętrz. Na stronie internetowej dostępny jest asortyment z aktualnej oferty Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień zawartych w regulaminie.

§2. OFERTA I ZASADY ZAKUPÓW

 1. Oferowane towary są umieszczone na stronie www.pozytywdesing.pl wraz z opisem produktu, zdjęciem i ceną. Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Sprzedawca zastrzega możliwość do wprowadzania zmian w ofercie, w szczególności wycofywania produktów ze sprzedaży lub zmiany cen oferowanych na stronie Pozytyw Design. Zmiany cen produktów, nie będą dotyczyć towarów, na które Klient złożył już zamówienie. Ceny produktów podane są w PLN.
 3. W celu zakupu przedmiotu należy skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie. Ze względu na sprzedaż produktów na różnych platformach internetowych oraz stacjonarnie, Pozytw Design nie udostępnia opcji „Kup teraz”.
 4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest dostępność towaru na stanie magazynowym.
 5. Płatność za zakupiony przedmiot następuje po ustaleniu szczegółów i kosztów dostawy, przelewem bankowym na podstawie faktury wystawionej przez Sprzedającego.

§3. DOSTAWA

 1. Koszt wysyłki ustalany jest indywidulanie dla każdego przedmiotu. W większości są to towary przekraczające standardowe wymiary kurierskie więc zamówienia realizowane są przez prywatne firmy przewozowe specjalizujące się w transporcie mebli i ponadgabarytowych, niestandardowych przedmiotów.
 2. Koszt wysyłki pokrywa kupujący.
 3. Dostawa realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
 4. Towar może być odebrany osobiście w punkcie odbioru.

§4. REKLAMACJA i ZWROT

 1. Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie Produktu.
 2. Aby dokonać zwrotu towaru, kupujący jest zobowiązany w terminie 14 dni telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, powiadomić Sprzedającego o chęci zwrotu.
 3. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta zwrotowi nie podlega przedmiot wykonany na indywidualne zamówienie wg. specyfikacji potrzeb Klienta (np. zmieniono kolorystykę przedmiotu).
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 5. Stan zwracanego przedmiotu nie może być gorszy od stanu, kiedy kupujący wszedł w posiadanie przedmiotu.
 6. Kupujący zobowiązuje się do odesłania zwracanego towaru najpóźniej 14 dnia od daty odstąpienia od umowy.
 7. Po otrzymaniu towaru i zatwierdzeniu jego stanu, Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu wpłaconej kwoty pomniejszonej o koszt dostawy w terminie 7 dni roboczych.
 8. Każdy przedmiot podlega gwarancji tylko w określonym zakresie. Kupujący ma prawo zgłosić reklamację towaru, który jego zdaniem jest wadliwy. Z uwagi na fakt, że sprzedawane przedmioty nie są nowe mają prawo posiadać wady. Klient przed zakupem zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z opisem dotyczącym stanu mebla. Reklamacji podlegają jedynie te wady, których nie przedstawiono w ofercie.
 9. Pozytyw Design nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.

§5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze strony jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób których dane dotyczą są opisane w Polityce Prywatności.
 3. W związku z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) w Polityce Prywatności zostały zawarte zasady przetwarzania danych oraz prawa kupujących.
 4. Polityka prywatności reguluje zasady przetwarzania danych związanych ze składaniem i realizacją zamówień, kontaktowaniem się Kupującego ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, jak również telefonicznie i mailowo na adresy podane na stronie internetowej.

§6. FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Sprzedawca umożliwia wysłanie zapytania za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej, a także udostępnia numer telefonu i adres e-mail.
 2. Korzystanie z formularza jest dobrowolne.
 3. Cele i zakres przetwarzania danych zostały opisane w Polityce Prywatności.

§7. PRAWA AUTORSKIE

 1. Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystania treści oraz plików, w tym zdjęć, zamieszczonych na stronie internetowej serwisu bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 2. Prawa do projektu strony internetowej są zastrzeżone przez Sprzedającego.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, a nowy lub zmieniony regulamin wchodzi w życie w momencie opublikowania.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.